15 lipca, 2024
  • 15 lipca, 2024
24 sierpnia, 2019

Jak wyczyścić stal nierdzewną?

By admin 0 2788 Views

Przed nałożeniem powłoki ochronnej należy pamiętać o prawidłowym przygotowaniu powierzchni stali poprzez jej dokładne oczyszczenie, odtłuszczenie i usunięcie nierówności. Niewłaściwe przygotowanie powierzchni stali nierdzewnej może skutkować zmniejszeniem gładkości materiału oraz obniżeniem przyczepności powłoki ochronnej do podłoża, a także rozwojem korozji podpowłokowej.

Oczyszczanie mechaniczne jedną z najskuteczniejszych metod czyszczenia stali

Do najczęściej stosowanych metod mechanicznego oczyszczania stali nierdzewnej należy oczyszczanie za pomocą narzędzi, oczyszczanie luźnym ścierniwem oraz oczyszczanie strumieniowościerne.

Oczyszczanie za pomocą narzędzi

W przypadku oczyszczania mechanicznego możemy opierać się na narzędziach ręcznych lub – co jest dużo wygodniejsze i szybsze – posiłkować się narzędziami zmechanizowanymi, co wyraźnie podnosi wydajność oczyszczania. Do najczęstszych metod oczyszczania mechanicznego stali należy:

młotkowanie – polega na opukiwaniu stalowej powierzchni młotkiem tradycyjnym lub młotkiem pneumatycznym. Musimy jednak pamiętać, że stosowanie młotka pneumatycznego, w zależności od siły uderzenia i nacisku narzędzia na czyszczoną powierzchnię, może powodować wiele mikrourazów w postaci nacięć lub pęknięć, które w przyszłości mogą wpływać, szczególnie w przypadku stalowych rur, na wzrost naprężenia w tych miejscach, który może skutkować pojawieniem się korozji naprężeniowej;

skrobanie – polega na usuwaniu za pomocą skrobaków wolnych pozostałości korozyjnych oraz zniszczonych powłok ochronnych. Powierzchnie czyszczone za pomocą skrobania wymagają dalszej ingerencji w postaci szczotkowania oraz szlifowania;

szczotkowanie – polega na mechanicznym oczyszczaniu powierzchni stali za pomocą szczotek ręcznych lub mechanicznych (napędzanych pneumatycznie lub elektrycznie) i jest stosowane przede wszystkim jako dodatkowa metoda oczyszczania stalowych powierzchni;

szlifowanie – polega na mechanicznym wygładzaniu i zaokrąglaniu szlifierkami wyposażonymi w tarcze ścierne krawędzi czyszczonych elementów stalowych przeznaczonych do dalszej obróbki. Oszlifowana powierzchnia jest gładka, ale mogą się na niej pojawiać niewielkie rysy powstałe przy użyciu ścierniwa;

iglicowanie – polega na usuwaniu resztek produktów korozyjnych z małych szczelin korozyjnych za pomocą iglic, czyli cienkich prętów stalowych napędzanych pneumatycznie. Iglicowanie wspomaga proces czyszczenia powierzchni stalowej poprzez skrobanie i szczotkowanie;

polerowanie – polega na mechanicznym nadawaniu gładkości polerowanej powierzchni za pomocą obrotowych filcowych tarczy polerskich wspomaganych wodną zawiesiną oraz pastą polerską. Proces polerowania jest ostatnim etapem czyszczenia powierzchni stali nierdzewnej mającym na celu nadanie jej charakterystycznego połysku.

Oczyszczanie luźnym ścierniwem

Mechaniczne oczyszczanie powierzchni stali nierdzewnej luźnym ścierniwem stosuje się w celu oczyszczenia i wygładzenia drobnych przedmiotów lub tych o nietypowych kształtach. Oczyszczanie luźnym ścierniwem polega na umieszczeniu ścierniwa oraz przedmiotów poddawanych procesowi czyszczenia w specjalnym pojemniku, który wprawiony w ruch obrotowy lub wibracyjny wspomaga tarcie ścierniwa o powierzchnię stali. Dużo wydajniejsze i efektywniejsze jest stosowanie bębnów wibracyjnych, które w przeciwieństwie do bębnów obrotowych zapewniają intensywniejszy proces czyszczenia całego wsadu, który dodatkowo trwa o wiele krócej niż jednostajne ocieranie powierzchni oczyszczanego przedmiotu w przypadku procesu obrotowego. Wsad umieszczany w urządzeniach do obróbki wibracyjnej jest dodatkowo zwilżany roztworem chemicznym, który dostosowany do rodzaju materiału oraz charakteru obróbki wspomaga proces czyszczenia stali.

Oczyszczanie strumieniowo-ścierne

W przypadku oczyszczania strumieniowo-ściernego wykorzystuje się strumień gazu lub cieczy, w który wpuszczany jest materiał ścierny. Wprawione w ruch ścierniwo nakierowane na czyszczoną powierzchnię jest bardzo skuteczne i zapewnia stalowemu materiałowi najwyższy stopień czystości powierzchni. Po obróbce strumieniowo-ściernej otrzymujemy powierzchnię metalicznie czystą i gładką, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń stałych.

źródło: Kobamet

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *