12 czerwca, 2024
  • 12 czerwca, 2024
  • Home
  • Technologia
  • Osuszanie sprężonego powietrza kluczowe dla uzdatniania sprężonego powietrza
10 maja, 2024

Osuszanie sprężonego powietrza kluczowe dla uzdatniania sprężonego powietrza

By admin 0 45 Views

Osuszanie powietrza ma kluczowe znaczenie dla utrzymania niezawodności systemów pneumatycznych, poprawy wydajności procesów przemysłowych oraz zapewnienia stabilnych warunków pracy w różnych branżach przemysłowych. Jakie korzyści przynosi? Jakie urządzenia są najczęściej wykorzystywane do osuszania medium roboczego? 

Na czym polega proces osuszania sprężonego powietrza? 

Proces osuszania sprężonego powietrza polega na usunięciu wilgoci z powietrza, które zostało sprężone w celu zwiększenia ciśnienia. Sprężone powietrze przed uzdatnieniem jest medium o bardzo wysokim nasyceniu wilgocią, która kondensuje się w układzie. Dlatego też dla bezpieczeństwa całego systemu sprężania powietrza oraz jakości otrzymywanych produktów kluczowa jest eliminacja z medium  cząsteczek wody. Skąd tak duża wilgotność sprężonego powietrza? Pochodzi ona z powietrza atmosferycznego, które jest zasysane przez sprężarkę w celu kompresji do określonego ciśnienia. W rezultacie ta sama ilość wilgoci znajduje się w powietrzu skompresowanym do kilka razy mniejszej objętości. 

Istnieje kilka metod osuszania sprężonego powietrza. Najpopularniejsze z nich to chłodzenie i adsorpcja. W metodzie wykorzystującej chłodzenie sprężone powietrze jest ochładzane do punktu rosy, co powoduje kondensację wilgoci, która może być następnie usunięta za pomocą separatora kondensatu. W przypadku adsorpcji sprężone powietrze jest przepuszczane przez substancję adsorbującą, taka jak żel krzemionkowy lub węgiel aktywny, który absorbuje wilgoć z powietrza. Wybór odpowiedniej metody zależy od wymagań procesowych oraz warunków pracy, takich jak poziom wilgotności wymagany dla konkretnej aplikacji.

Dlaczego osuszanie powietrza jest ważne?

Uzdatnianie sprężonego powietrza, a szczególnie jego osuszanie ma kluczowe znaczenie zarówno dla całego układu pneumatycznego, jak i dla jakości produktów końcowych wytworzonych przy udziale medium roboczego. Osuszanie powietrza minimalizuje problem korozji w układzie. Wilgoć w powietrzu może powodować korozję w systemach pneumatycznych, rurociągach, sprężarkach i innych urządzeniach, co prowadzi do uszkodzeń i awarii sprzętu. Nadmierne zawilgocenie sprężonego powietrza może powodować zwiększone zużycie sprężarek, a także korozję w ich wnętrzu, co skraca ich żywotność i zwiększa koszty napraw.

Osuszanie sprężonego powietrza sprzyja poprawie wydajności procesów przemysłowych. Wiele z ich, takich jak np. lakiernictwo, produkcja żywności, farmaceutyki i elektronika, wymaga zastosowania suchego powietrza. Trzeba podkreślić, że usuwanie wilgoci z powietrza poprawia jakość produktów oraz wydajność procesów.

Osuszanie sprężonego powietrza zapobiega także zamarzaniu i awariom. W zimnych warunkach wilgoć w sprężonym powietrzu może skraplać się i zamarzać w rurociągach i urządzeniach, co prowadzi do blokad i awarii. Co więcej, osuszone medium robocze zapewnia stabilne warunki pracy dla urządzeń i procesów, co przekłada się na stabilność produkcji i efektywność.

Jakie urządzenia sprawdzają się w osuszaniu sprężonego powietrza? 

W osuszaniu sprężonego powietrza wykorzystuje się różne rodzaje urządzeń, z których jedne mogą być stosowane samodzielnie, a inne w kombinacji, w zależności od wymagań aplikacji i poziomu wilgotności, który ma być osiągnięty. Wśród najczęściej wykorzystywanych urządzeń do osuszania powietrza należy wskazać separatory cyklonowe oraz osuszacze chłodnicze i adsorpcyjne. 

Separatory cyklonowe zapewniają podstawowe uzdatnienie sprężonego powietrza. Zapewniają one wysoką wydajność działania — eliminują do 99% cząsteczek wody o wielkości od 10 do 50 mikronów. Co więcej, są proste w użyciu i odporne na usterki i uszkodzenia. 

Jeśli potrzebujesz medium roboczego o wyższej klasie czystości (suchości) skorzystaj z osuszaczy chłodniczych lub adsorpcyjnych. Osuszacze chłodnicze wykorzystują zasadę chłodzenia przez odparowanie, aby schłodzić sprężone powietrze do temperatury, w której wilgoć kondensuje się i może być łatwo usunięta jako kondensat. Z kolei osuszacze adsorpcyjne wykorzystują substancje adsorbujące, takie jak żel krzemionkowy lub węgiel aktywny, aby wchłonąć wilgoć z powietrza. Proces adsorpcji pozwala na uzyskanie bardzo niskiego poziomu wilgotności. Urządzenia te wyposażone są w 2 kolumny, w których naprzemiennie adsorbent pochłania wilgoć z medium roboczego i suszy się przygotowując znów do osuszania sprężonego powietrza. 

Wybór odpowiedniego urządzenia lub kombinacji urządzeń zależy od wielu czynników, takich jak poziom wilgotności wymagany dla danej aplikacji, warunki otoczenia, dostępność energii i inne specyficzne wymagania procesowe.

źródło: Czemar sprężarki

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *